Om

 

 

Zetiq AB är ett teknikkonsultbolag med verksamhet i Stockholm och Göteborg. Vi har verkat sedan 2009. Vi har unik kompetens och stort driv, där största delen av våra konsulter har lång erfarenhet från telekomföretag och produktutvecklingsföretag.

 

Vi levererar specialister och kompetenta konsulter inom teknikutveckling, projektledning och verksamhetsutveckling.Vi har ett stort nätverk av partners som vi arbetar tillsammans med. Med våra partners har vi närvaro på ett flertal orter i Sverige

 

 

Zetiq AB ägs dels av följande bolag och dels av anställda. Vi tror starkt på att de som jobbar i bolaget även ska känna sig delaktiga och få ta del av avkastningen.

 

Ägande bolag:

 

Sourcingprovider

 

Stifag AB

 

Styrelsen består av:

 

Bengt Gustavsson "Stifag AB"

 

Johan Falk "Sourcingprovider"

 

Tomas Mikaelsson "VD Zetiq Telecom AB"

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved